Mé dosavadní získané certifikáty z absolvovaných seminářů a kurzů

Úspěšné zakončení bakalářského studia na CZU v oboru Kynologie červen 2011.

Úspěšné zakončení magisterského studia na CZU v oboru Zájmové chovy zvířat červen 2014.

 

     

JAK TO VŠECHNO ZAČALO ...

Už jako malá holka, jsem se každé ráno těšila, jak půjdu nakupovat s babičkou. Mé těšení se ale nevyplývalo z toho, co mi kdo koupí, ale z toho, jaký pejsek bude zase venku před krámem uvázaný, abych si ho mohla pohladit….

     Můj první pejsek byl střední černý pudlík - dostala jsem ho za vysvědčení. Tenkrát ještě nebyla granulovaná krmiva, veterinářů bylo velmi málo a o psech se moc nemluvilo. Snad jen, že pes nepatří do domu, ale na zahradu do boudy. To bylo někdy v letech 1980-3.

     Dnes je doba jiná. Vlastním fenku NO, díky které jsem se mnoho věcí naučila. Existuje široká škála kvalitních krmiv, mezi kterými si můžete vybrat, spousta veterinárních ordinací, mnoho zajímavých kynologických cvičišť a akcí a mnoho lidí, kteří se pejskům a problémům kolem nich začínají věnovat hlouběji. Přibývá lidí, kteří se nestydí zavolat a navštívit odborníka s problémem, který mezi nimi a čtyřnohým kamarádem nastal.

     Protože jsem se víc a víc pídila po možnosti něco se dozvědět z oblasti kynologie, otevřela jsem jednoho dne časopis a zaradovala se. Inzerovali kynologické čtvrteční večery na Zemědělské univerzitě na Suchdole. Přednášky si člověk mohl vybírat a chodit jen na ty, o které má zájem. Tam jsem poprvé poznala paní Dr. Ing. Naďu Šebkovou, které jsem zůstala příznivkyní. Nejenže psům dosud zasvětila celý svůj život, ale její přednášky a vybraní lektoři na určitá témata byli opravdu velmi záživní.

     Po absolvování kurzu Chov, výcvik a úprava psů u společnosti SVOPAP, který byl zakončen akreditovaným diplomem, jsem se opět dozvěděla, že podobný kurz pořádá i Ing. Šebková a protože jsem byla velmi spokojená s jejími čtvrtečními přednáškami, které jsem navštěvovala již dříve, neváhala jsem a rozhodla se i pro tento kurz. Nabízel mimo jiné mnoho odborných přednášek a exkurzí, včetně pitvy psa - kdo měl samozřejmě zájem a náturu. Z četných jmen mohu uvést tyto lektory, jež nám přednášeli: MVDr. Láznička, Ing. Brychtová, MVDr. Rajmon, Ing. Dostál, MVDr. Sedlář, Jan Dubový - TART a mnoho dalších povolaných. Odbornost kurzu byla opravdu veliká.

Díky absolvování tohoto kurzu jsem poznala spoustu prima lidí, kteří kynologii berou srdcem nikoli penězi.

V té celé řadě prima lidí nesmím opomenout ani MVDr. Theodora Hřebíka, který mi vyšel neskutečně vstříc a moc mi pomohl už jen tím, že jsem směla přihlížet v ordinační době jako "praktikant". A tak jsem měl možnost pocvičit své vědomosti a v praxi tak získat mnohé zkušenosti.

Pejsek začíná být v mnoha případech opravdu skutečným právoplatným členem rodiny a nikoli už jen přítěží.

A to je moc dobře. Tak by to mělo být.Stránky mé chovatelské stanice "Malé potěšení": www.male-poteseni.cz

"Dobrý pejskař dokáže i ze špatného psa něco vykřesat
a špatný pejskař i výborného psa zničí!"

-------------------------------------------------------------

Pán nám dal v podobě psa opravdového přítele, neboť věděl, že takového mezi lidmi nenajdeme.


"Kdyby psi uměli mluvit, patrně bychom s nimi vycházeli stejně špatně jako s lidmi."
(Karel Čapek)

"Psi mají krásu bez ješitnosti, sílu bez krutosti a lidské ctnosti bez lidských nectností."
(Lord Byron)

"Koupit psa je jediný způsob, jak získat lásku za peníze."
(G. B. Shaw)

"Věrnost psa je skvostný dárek, který morálně zavazuje stejně, jako přátelství člověka."
(Konrad Lorenz)

"Mluvit o psech znamená mluvit vždycky také o člověku."

"Pes zaujímá jen takové postavení jaké mu člověk dovolí zaujmout "ve své smečce".

"Čím více poznávám lidi, tím více miluji psy." (Pruský král BedřichVeliký)

"Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech."

Člověk má úžasnou schopnost hovořit, ale většina z toho, co říká, je prázdná a klamná. Zvířata jí mají méně, ale to málo, co sdělují, je užitečné a pravdivé. A je lepší malá a pravdivá věc než obrovská faleš.
(Leonardo da Vinci)

 
© Canis Ethology